Doprinos Emilija Laszowskog istraživanju povijesti romskog stanovništva u Hrvatskoj

  • Danijel Vojak
Ključne riječi: Emilij Laszowski, Romi, Hrvatska, povijest, romologija

Sažetak

Emilij Laszowski bio je jedan od istaknutijih hrvatskih povjesničara na prijelazu 19. u 20. stoljeće i u prvoj polovici 20. stoljeća. Njegov historiografski rad obuhvatio je brojna područja iz socijalne povijesti, a pritom se najviše istaknuo radovima iz hrvatske ranonovovjekovne kulturne i gospodarske povijesti te povijesne topografije. Međutim, nedovoljno je poznato da se Laszowski bavio proučavanjem povijesti i kulture romskog stanovništva u Hrvatskoj i Europi. Iako je objavio samo jedan kraći historiografski tekst o Romima, u njegovoj osobnoj ostavštini, koja se čuva u Hrvatskom državnom arhivu, sačuvana je dokumentacija koja upućuje na njegovo šire zanimanje za tu tematiku.

Objavljeno
2017-05-20
Rubrika
Rasprave i članci