Ustroj Direkcije Jugoslavenskih državnih željeznica Zagreb (1918. – 1941.)

  • Siniša Lajnert
Ključne riječi: ustroj, Direkcija Jugoslavenskih državnih željeznica u Zagrebu, Ministarstvo saobraćaja u Beogradu, Generalna direkcija državnih željeznica u Beogradu, 1918.–1941

Sažetak

U članku su kronološki prikazane promjene u ustroju, stvarnoj i teritorijalnoj nadležnosti Direkcije Jugoslavenskih državnih željeznica (JDŽ) u Zagrebu nakon raspada Austro-Ugarske Monarhije te stvaranja Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, pa sve do početka Drugog svjetskog rata (1918.–1941.). U članku su navedene i željezničke
direkcije u Beogradu, Subotici, Ljubljani i Sarajevu nadležne za neke pruge koje su prolazile hrvatskim teritorijem. Najvažniji normativni akti koji su regulirali formiranje i ustroj željeznica doneseni su 26. prosinca 1918., 25. veljače 1919., 21. svibnja 1921. i 30. ožujka 1927. godine. Ukratko je prikazano i stanje različitih željezničkih sustava na prostorima novostvorenog Kraljevstva, te problematika inkorporiranja tih sustava u jednu cjelinu.

Objavljeno
2017-05-20
Rubrika
Rasprave i članci