Komparativna analiza sačuvanih primjeraka fotomonografije „Grad Karlovac i njegova okolica“ fotografa Hinka Krapeka

  • Sanda Kočevar
Ključne riječi: Hinko Krapek, album, fotografija, oprema, posveta, potpis, Karlovac, 19. stoljeće

Sažetak

U ovom članku donesen je rezultat analize do sada poznatih sačuvanih primjeraka fotomonografije „Grad Karlovac i njegova okolica“ karlovačkog fotografa Hinka Krapeka. Na temelju sličnosti i razlika između pojedinih primjeraka, potvrđena je jedinstvenost svakog albuma koja se prvenstveno očituje u samoj opremi albuma. Krapekovi albumi važan su dio karlovačke i hrvatske fotografske baštine, ali i jedinstvena autorska djela.

Objavljeno
2017-05-17
Rubrika
Rasprave i članci