Prilog povijesti institucija: Prezidijum Sabora Narodne Republike Hrvatske 1945.–1953.

  • Nenad Bukvić
Ključne riječi: Hrvatska, Jugoslavija, Prezidijum Sabora NRH, Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, Ustav FNRJ 1946., Ustav NRH 1947, središnja tijela vlasti, povijest institucija, razdoblje 1945.–1953

Sažetak

Na osnovu analize izvornih arhivskih dokumenata i propisa objavljenih u
službenim listovima, opisuje se djelokrug, ustroj i sastav Prezidijuma Sabora NRH. Njegovi temelji postavljeni su u radu Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH), odnosno njegova Predsjedništva, koje je kao uže tijelo plenuma osnovano 9. svibnja 1944. godine. Na Četvrtom zasjedanju održanom 24. i 25. srpnja 1945. u Zagrebu, ZAVNOH je promijenio naziv u Narodni sabor Hrvatske, a njegovo Predsjedništvo od tada djeluje kao Predsjedništvo Narodnog sabora Hrvatske. U razdoblju 1945.–1953. njegovo djelovanje može se podijeliti u četiri mandatna razdoblja: Predsjedništvo Narodnog sabora Hrvatske/Prezidijum Sabora NRH (25. srpnja 1945.–30. studenoga 1946.), Prezidijum Ustavotvornog sabora NRH (30. studenoga 1946.–20. siječnja 1947.), Prezidijum Sabora NRH prvoga saziva (20. siječnja 1947.–4. prosinca 1950.) i Prezidijum Sabora NRH drugoga saziva (4. prosinca 1950.–6. veljače 1953.). 
U prvom dijelu rada opisuje se osnivanje i prestanak rada Prezidijuma Sabora, u drugom njegov djelokrug, a u trećem ustroj i sastav po mandatnim razdobljima. Njegov ustroj i djelokrug uspoređeni su s ustrojem i djelokrugom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ i prezidijuma drugih jugoslavenskih republika. Rezultati istraživanja prezentirani su kombinacijom tematskog i kronološkog pristupa, a dijelom su sistematizirani u obliku tabelarnih prikaza.

Objavljeno
2017-05-17
Rubrika
Rasprave i članci