Hrvatski državni arhiv 1941.-1945.: ustroj i djelovanje

  • Mario Bursik
Ključne riječi: Hrvatski državni arhiv (HDA), Josip Matasović, arhivsko gradivo, izlučivanje, NDH

Sažetak

Ovaj rad proučava povijest Hrvatskog državnog arhiva od uspostave Nezavisne Države Hrvatske 10. travnja 1941. pa do njezina sloma u svibnju 1945. godine. U prvom dijelu daje se kratak pregled administrativnog i političkog položaja Hrvatskog državnog arhiva u novonastaloj državi. Posebno poglavlje posvećeno je ravnatelju Josipu
Matasoviću, koji je svojim zalaganjem i stručnošću vodio Arhiv u tom razdoblju te uspješno zaobišao ideološke i političke izazove koje je to razdoblje predstavljalo. Središnji dio rada odnosi se na sam rad Arhiva, čime se obuhvaća širi spektar djelatnosti institucije tijekom cijelog razdoblja. Poglavlje o zaposlenicima Arhiva može se uzeti kao nadopuna prethodnog poglavlja jer je sam rad institucije u velikoj mjeri bio uvjetovan stručnošću i predanosti njegovih zaposlenika. Slijedi poglavlje posvećeno arhivskomu gradivu, gdje se prikazuju najvažnije akvizicije od strane Arhiva, ali obraća pozornost i na općenito stanje arhivskoga gradiva i napose njegovo uništavanje tijekom ratnih
prilika. Primarna je svrha rada pružiti pregled organizacije i funkcioniranja Hrvatskog državnog arhiva te prikazati stanje arhivističke struke u Hrvatskoj u tom razdoblju.

Objavljeno
2018-05-15
Rubrika
Rasprave i članci