Diskontna banka d.d. Zagreb (1920.-1948.)

  • Siniša Lajnert Hrvatski Državni Arhiv
Ključne riječi: Diskontna banka, Zagreb, bilanca, dobitak i gubitak, dioničari, likvidacija, 1920.-1948.

Sažetak

Rad obrađuje ustroj, poslovanje i likvidaciju Diskontne banke d.d. Zagreb u vremenskom periodu od godine 1920., kada je banka osnovana, pa sve do godine 1948., kada je završena njezina likvidacija. Svrha društva bila je obavljanje svih bankovnih, štedioničkih i mjenjačkih poslova, te osnutak i vođenje robnog odjeljenja. Prema izvještajima ravnateljstva banke, taj zavod nije od svojeg osnutka ulazio u veće obveze, nego se je uvijek kretao u dopuštenim granicama, pa uslijed toga nije ni osjetio veliku svjetsku financijsku i ekonomsku krizu u onoj mjeri kao zavodi s velikim obvezama. Usprkos privrednoj krizi poslovanje banke stalno se i sigurno razvijalo. Nakon
uspostave Nezavisne Države Hrvatske (NDH) dobila je Diskontna banka kao židovsko poduzeće povjerenika i od 10. travnja 1941. praktički je prestala s radom. Od 16. srpnja 1943. Diskontna banka nalazila se u likvidaciji temeljem rješenja Ministarstva državne riznice Nezavisne Države Hrvatske. Likvidacija je povjerena Štedionici Nezavisne Države Hrvatske. S obzirom na to da nije postojao ni jedan od uvjeta za daljnji uspješan rad Diskontne banke, te obzirom na plansku likvidaciju privatnih novčarskih zavoda, u socijalističkoj Jugoslaviji je 21. listopada 1946. određena likvidacija zavoda, koja je završena 1. srpnja 1948. godine.

Objavljeno
2018-05-15
Rubrika
Rasprave i članci