Značajke i iskustva u prikupljanju arhivskoga gradiva privatnih imatelja iz Domovinskog rata

  • Ivan Radoš Hrvatski memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata
Ključne riječi: arhivi, Domovinski rat, privatni imatelji, prikupljanje gradiva

Sažetak

Tijekom jedanaest godina rada Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata prikupio je veliku količinu arhivskoga gradiva nastalog djelovanjem pojedinaca, odnosno javnog arhivskoga gradiva nastalog tijekom Domovinskog rata, a koje je završilo u posjedu privatnih osoba ili raznih udruga te kao takvo ustupljeno Centru. Riječ je o raznolikom gradivu, konvencionalnog i nekonvencionalnog karaktera, vojne i civilne provenijencije, čiji su stvaratelji bili pripadnici hrvatskih snaga, snaga Jugoslavenske narodne armije i pobunjenih Srba, civilne osobe, državni i vojni dužnosnici ili zainteresirani pojedinci. U radu će se prikazati osnovne značajke i vrste takvoga gradiva, načini akvizicije, postupak vrednovanja i pohrane te njegova dostupnost, historiografska vrijednost te sumirati stečena iskustva.

Objavljeno
2018-05-15
Rubrika
Rasprave i članci