##article.return## Međunarodna konferencija Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja: Arhivi v globalni informacijski družbi. Pokrajinski arhiv Maribor. Preuzmi datoteku ##common.downloadPdf##