Relevantnost Vjesnikove novinske dokumentacije kao kulturnoga dobra Republike Hrvatske i arhivskoga izvora

Autor(i)

  • Dijana Cenger Državni arhiv u Virovitici

DOI:

https://doi.org/10.36506/av.63.3

Ključne riječi:

Vjesnik, Vjesnikova novinska dokumentacija, korištenje, digitalizacija, novinska zbirka, arhivsko gradivo

Sažetak

U radu se analizira korisnička funkcija novinske zbirke nastale u okviru izdavačke kuće Vjesnik u razdoblju od 1964. do 2006. godine. Prezentirani su rezultati analize dostupnosti i korištenja Vjesnikove novinske dokumentacije u razdoblju od 1. lipnja 2013. godine, odnosno od njezine predaje Hrvatskomu državnomu arhivu i proglašenja kulturnim dobrom Republike Hrvatske, do 31. prosinca 2019. godine. Relevantnost Vjesnikove novinske zbirke kao arhivskoga izvora za znanstvena i stručna istraživanja dodatno je istražena analizom sadržaja njezinih tematskih cjelina te ispitivanjem podudarnosti sadržaja u tehničkim jedinicama sa strukturiranim popisom, na uzorku od minimalno 1% tehničkih jedinica. Rezultati analize prikazani su u obliku grafikona i tabličnih prikaza. Temeljem dobivenih rezultata istraživanja, pregleda mrežno dostupnih novina i časopisa s područja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u razdoblju od 1964. do 1990. i s područja Republike Hrvatske u razdoblju od 1990. do 2006. godine te dosadašnjega iskustva u pokušajima digitalizacije Vjesnikove dokumentacijske zbirke, u radu se preispituje nužnost njezine cjelovite digitalizacije te sugeriraju smjernice za daljnja postupanja u vezi s povećanjem njezine dostupnosti i zaštite.

##submission.downloads##

Objavljeno

2020-12-14

Broj časopisa

Rubrika

Rasprave i članci