Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) i opis osobnih podataka u arhivskom gradivu: o nekim praktičnim i etičkim aspektima

Autor(i)

  • Nenad Bukvić Hrvatski državni arhiv

DOI:

https://doi.org/10.36506/av.63.1

Ključne riječi:

arhivi, arhivsko gradivo, arhivska praksa, opis arhivskoga gradiva, obavijesna pomagala, osobni podatci, Opća uredba o zaštiti podataka, GDPR, Međunarodno arhivsko vijeće, Europska arhivska grupa, profesionalna etika

Sažetak

Kao povijesno-kulturne ustanove, arhivi prikupljaju, obrađuju i daju na korištenje različite kategorije podataka sadržanih u arhivskom gradivu, vodeći se pritom domaćim i međunarodnim stručnim standardima, pravnom regulativom i dobrom praksom. Jedna od znatnije zastupljenih kategorija su osobni podatci građana, o kojima se u recentnoj stručnoj literaturi najviše pisalo s aspekta njihove dostupnosti, tj. uvjeta i načina korištenja. U ovom članku analiziraju se i naglašavaju neki praktični i etički aspekti u vezi s opisivanjem arhivskih fondova i zbirki koji sadrže takve podatke, posebno u kontekstu primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation, GDPR). Daje se i pregled preporuka koje je u listopadu 2018. izradila Europska arhivska grupa (European Archives Group, EAG) kao pomoć europskoj arhivskoj službi u implementaciji te Uredbe. Time se nastoji dati poticaj za daljnju znanstvenu i stručnu obradu te teme, posebno u vidu izrade odgovarajućega nacionalnoga priručnika za opis arhivskoga gradiva koje sadrži osobne podatke i druge kategorije ograničeno dostupnih podataka u kojem bi primjena normi i važećih propisa bila ilustrirana odgovarajućim praktičnim primjerima.

##submission.downloads##

Objavljeno

2020-12-14

Broj časopisa

Rubrika

Rasprave i članci