Prikupljanje, obrada i korištenje arhivskoga gradiva 9. (kninskog) korpusa Jugoslavenske narodne armije u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata u Zagrebu

  • Ivan Brigović Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
  • Josipa Caričić Hrvatski državni arhiv
Ključne riječi: arhivsko gradivo, arhivski fondovi i zbirke, arhivistička obrada, dostupnost gradiva, informacijska vrijjednost, specilajizirani arhiv, Domovinski rat, . korpus Jugoslavenske narodne armije, kninski korpus Jugoslavenske narodne armije

Sažetak

U Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata u Zagrebu čuva se arhivski fond 9. korpus Jugoslavenske narodne armije, obima pedeset i osam kutija (5,8 dužnih metara) gradiva nastaloga od 1972. do 1992. godine. Fond izvorno nije činio jednu organsku cjelinu, nego je nastao izdvajanjem gradiva korpusa iz više dokumentacijskih cjelina tijekom višegodišnjega razdoblja. Uslijed toga, fond je arhivistički obrađivan u tri faze te je završen u lipnju 2018. godine. Izrađeno je obavijesno pomagalo (sumarni inventar). Gradivo je javno i dostupno svim korisnicima koji Hrvatskomu memorijalno-dokumentacijskomu centru Domovinskoga rata podnesu zahtjev za uvid u sadržaj i pretraživanje fonda. Gradivo je autentično, dobro očuvano i vjerodostojno. Navedeni fond ima veliku informacijsku vrijednost te je iznimno važan povijesni izvor za proučavanje Domovinskog rata na području sjeverne Dalmacije i južne Like od 1991. do 1992., za proučavanje izbijanja rata u Bosni i Hercegovini u proljeće 1992., kao i za razumijevanje uloge Jugoslavenske narodne armije u raspletu jugoslavenske krize.

Objavljeno
2019-12-21
Rubrika
Rasprave i članci