Incuria et vandalismus – sudbina arhiva Augustinskoga samostana Sv. Jeronima u Rijeci

  • Marko Medved Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Teologija u Rijeci
Ključne riječi: Red sv. Augustina, crkva i samostan sv. Jeronima u Rijeci, Austrijska augustinska provincija, Državni arhiv u Rijeci, Austrijska nacionalna knjižnica, arhivsko gradivo

Sažetak

Augustinski samostan sv. Jeronima podignula je najstarija redovnička zajednica u Rijeci. Od početaka u 14. stoljeću, pa do ukidanja samostana 1788. godine, augustinci pustinjaci obilježili su grad i širu riječku okolicu u vjerskom, kulturnom i ekonomskom pogledu. Rad opisuje negativne posljedice jozefinističkoga zatvaranja samostana na augustinsko arhivsko gradivo, što se odrazilo i na nedovoljni historiografski interes prema povijesti te zajednice. Autor daje presjek sačuvanoga gradiva koncem pedesetih godina 20. stoljeća vraćena iz Budimpešte, od kojega je najvrjednije vrelo samostanski protokol. Navode se podatci i o arhivskom gradivu diljem Europe, iz svjetovnih i crkvenih ustanova, neophodnom za historiografsku prosudbu povijesti augustinaca pustinjaka u Rijeci.State Archives in Rijeka

Objavljeno
2019-12-18
Rubrika
Rasprave i članci