Digitalizacija fotografskih negativa – važnost skrbničkih odluka

  • Hrvoje Gržina Hrvatski državni arhiv
Ključne riječi: digitalizacija, reformatiranje, fotografski negativi, materijalnost, kontekst, značenje, skrbničke odluke

Sažetak

U radu se razmatraju mogućnosti digitalizacije fotografskih negativa na različitim podlogama uz poseban naglasak na sveprisutne zablude i pogreške koje taj oblik reformatiranja prate od najranijih trenutaka do danas. U prvom su dijelu pregledno izložene osobitosti samih negativa kao objekata materijalne kulture, o kojima prije početka digitalizacije osobito valja voditi računa, a drugi dio sadržava kritički osvrt na prevođenje fotografske slike obrnutih tonskih vrijednosti u digitalni oblik s ciljem poticanja na razmišljanje o materijalnosti, kontekstu nastanka i podrijetlu značenja fotografija, koji se nepažnjom ili nerazumijevanjem prirode tih objekata vrlo lako mogu nepovratno izgubiti.

Objavljeno
2019-12-18
Rubrika
Rasprave i članci